Violin iskola bankszámlaszáma

10102969-49957000-01000009

Belépés
Innovatív tehetséggondozás a Violin Alapfokú Művészeti Iskolában
Pályázati záró hír PDF Nyomtatás E-mail

Ökotábor, elsősegély, lovaglás, közlekedési ismeretek, nyelvi vetélkedő, és sok egyéb

Pályázati programok: Izgalmas és tartalmas volt az év második fele is

Sikerrel zárult az a pályázati időszak, amelynek során iskolánk tanulói számos tanterven kívüli programon, képzésen, táborban vehettek részt. Ezek forrását a Széchenyi 2020 program TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0147 kódjelű,„Innovatív iskolák fejlesztése, 2. ütem” című pályázatán nyertük el. Az október 31-ig tartó időszakban nemcsak a tanulók képességeinek fejlesztését tartottuk szem előtt, pedagógusaink is módszertani képzésben részesültek, hogy megismerjék a leghatékonyabb nevelési irányokat.  

Bővebben...
 
Lovagolni tanulnak a művészpalántáink PDF Nyomtatás E-mail

Lovagolni tanulnak a művészpalántáink


Lovastáborokban sportolhatnak, kapcsolódhatnak ki iskolánk diákjai a nyári szünetben. A táborok szervezéséhez szükséges forrást a Széchenyi 2020 program TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0147 kódjelű pályázatán nyertük el, amelynek címe: „Innovatív iskolák fejlesztése, 2. ütem”. Az öt telephelyen – Dunaújváros, Dunavecse, Pusztaszabolcs, Sárbogárd, Cece – egyszerre húsz diák vehet részt a foglalkozásokon.
Az iskolában alapvetően művészeteket, zenét, festészetet, színészetet, táncot oktatunk, a lovaglás pedig más típusú mozgásforma, ami jól kiegészíti a tanrendet. Nyáron összesen 16 alkalom lesz, eddig Pusztaszabolcson, a Doma Tanyán volt lovasoktatás, valamint a dunaújvárosi és a dunavecsei telephelyen tanulók lovagolhattak a Baracsi Magyar Lovasudvarban. A pályázati ciklus május 1-én kezdődött, de a tanévben értelemszerűen nem voltak programok, június közepe óta zajlanak a foglalkozások.
Augusztus második felében rendezzük a sárbogárdi és a cecei telephelyen tanuló gyerekek oktatását. Természetesen törekedtünk arra, hogy olyanok is bekerüljenek a csapatba, akik nehezebb helyzetben vannak és a szüleik nem engedhetnék meg maguknak, hogy beírassák őket lovagolni, vagy akár csak az útiköltséget fedezzék.
Miután nem mindig ugyanaz a csapat vesz részt a programokon, mindenki lehetőséget kap, aki szeretné kipróbálni a lovaglást. Vegyes a társaság összetétele, hiszen akad, aki már tapasztaltabb, van saját védőfelszerelése, csizmája, sisakja, de olyanok is jelentkeztek, akik még sosem ültek lovon. Az első élmény után a diákok általában alig várják a következő lehetőséget, sőt megpróbálják rábeszélni a szüleiket, hogy folytathassák a lovaglást máskor is. 

 

 
Violin Művészeti Iskola
 

 

 
Közösségi programokat támogatott az EU PDF Nyomtatás E-mail

Közösségi programokat támogatott az EU


Miután iskolánk pályázati forráshoz jutott, a támogatás egy részét arra fordítjuk, hogy közösségi programokat szervezzünk, hiszen az iskolának az oktatás és nevelés mellett az is feladata, hogy felkészítse a tanulókat a társadalmi életre, a minél zökkenőmentesebb életkezdésre. A programok szervezéséhez és megtartásához szükséges forrást a Széchenyi 2020 program TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0147 kódjelű,„Innovatív iskolák fejlesztése, 2. ütem” című pályázatán nyertük.
 

Színes kulturális, közösségi programok szervezésére is lehetőséget ad a Széchenyi 2020 program keretében elnyert pályázati forrás.Az események sora iskolánkban 2015. május 1-én kezdődött és október 31-ig tart.A projekt tejes költsége 40 millió forint, amelyet 100 százalékban a pályázati forrásból finanszírozunk.
A program révén tanulóink olyan szemléletformáló, környezettudatos, egészséges életre nevelő szabadidős programokon vesznek részt, amelyek helyes irányba terelik gondolkodásukat, beállítottságukat. Ennek érdekében közösségi eseményeket szervezünk, amelyek között szerepel ökotábor, de oktatunk közlekedési ismereteket, elsősegélyt is. A környezetvédelemre nevelést különösen fontosnak tartjuk, ugyanis a következő generációknak egyre nagyobb kihívást jelent majd a fenntartható fejlődés megoldása, amelyhez a felnövekvő gyerekek tudatossága elengedhetetlen, így mindent meg kell tennünk, hogy a saját eszközeinkkel segítsük a környezettudatos nevelést.
Hasonlóan lényeges a közlekedési ismeretek oktatása, mert az általános iskolások – gyalogosként, biciklisként – a közlekedés leginkább sérülékeny résztvevői. Egyaránt meg kell tanulniuk, hogyan csökkentsék minimálisra a veszélyt, illetve hogy segítsenek bajba jutott társaiknak

 

 
Violin Művészeti Iskola
 

 

 
Innovatív tehetséggondozás a Violin Alapfokú Művészeti Iskolában PDF Nyomtatás E-mail

Infoblokk

„INNOVATÍV TEHETSÉGGONDOZÁS A VIOLIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN”

· a kedvezményezett neve, Violin Alapfokú Művészeti Iskola
· a projekt címe, Innovatív tehetséggondozás a Violin Alapfokú Művészeti Iskolában
· a szerződött támogatás összege, 40.000.000 Ft
· a támogatás mértéke, 100%-ban  
· a projekt tartalmának bemutatása,  

 

A Violin Alapfokú Művészeti Iskola célja a művészeti oktatásban az egyenlő esélyek megőrzése, a tehetséges növendékek támogatása, személyre szabott tehetséggondozás.
Jelen projekt rövidtávon segíti ebben törekvésünket, mivel a projektbe tervezett programok megvalósítása lehetőséget nyújt arra, hogy
- egyrészt pedagógusaink továbbképzésen vegyenek részt, mely emeli az oktatás szakmai színvonalát és elősegíti a pedagógiai munka hatékonyságát,
- másrészt tanulóink olyan újszerű ismeretekhez, lehetőségekhez jussanak, melyek segítik tehetségük felismerését. Az egyéni fejlesztés során kiválasztjuk a tehetséggondozó programban résztvevő diákokat, és számukra a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka során megfelelő színvonalú gyakorlási lehetőséget biztosítunk olyan eszközpark rendelkezésére bocsátásával, amit saját erőből nem érhetnének el, azonban szakmai fejlődésük szempontjából létfontosságú. Jelen projekt megvalósításával hosszú távú célunk lehetőséget biztosítani a tanulóknak arra, hogy a tanórán kívüli foglalkozások alkalmával újfajta mozgásos tevékenységet végezzenek (pl. lovaglás), illetve a társaikkal együtt olyan szemléletformáló, környezettudatos, egészséges életre nevelő szabadidős programokon vegyenek részt, melyek segítik attitűdjeik helyes irányba terelését. Célunk aktív, egészséges, egymásért és környezetükért felelősséget vállaló fiatalok elindítása, mozgáskultúrájuk, fizikai állóképességük, ritmusérzékük, tér-és formaészlelésük fejlesztése. Azzal hogy több feladatellátási helyet vonunk be projektünkbe célunk, hogy minden művészeti ág (zene-, tánc-, szín-, képzőművészet) tanulói egyenlő eséllyel mozgásban gazdagabb, egészségesebb, aktív tanórán kívüli elfoglaltsághoz jussanak.
Ennek szellemében terveztük be projektünkbe az alábbi tevékenységeket:
1. Közösségi rendezvények
2. Egészségfejlesztő és fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő mozgásprogramok
3. Környezettudatos ökotábor
4. Tanórán kívüli mozgásos tevékenységek
5. Komplex közlekedési ismeretek
6. Elsősegélynyújtó tanfolyam
7. Nyelvi vetélkedő
8. Tanórán kívüli foglalkozás, mentorálás
9. Módszertani továbbképzések


· a projekt tervezett kezdeti dátuma, 2015. május 1.  
· a projekt tervezett befejezési dátuma, 2015. október 31.  

· projekt azonosító száma, TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0147

 

 

 

 

 


Projet - 2015 - Pályázat

Innovatív tehetséggondozás a Violin Alapfokú Művészeti Iskolában

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Szavazások

Melyik a kedvenc művészeti ága?
 

Iskolánk linkajánlója

Kiemelt weblapok:
Pyrgos
Görög Néptánc Együttes

Violin - Portál

Oldalainkat 31 vendég böngészi

ViolinMail - levelezőrendszer

ViolinMail

Hirdetés